Óvodapedagógusi munkakör

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 10-07-2015

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű határozott idejű 10 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         Jó szintű Vezetői kompetencia, empátia, tolerancia.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 190/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 •         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az Intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel és a munkaközösség-vezetővel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Balmazújváros honlapja – 2015. július 10.
 •         Helyben szokások módon óvodáinkban, bölcsődében – 2015. július 10.
 •         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2015. július 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Kisgyermeknevelői munkakör

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 10-07-2015

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

Kisgyermeknevelő 2 fő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű határozott idejű 10 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
20 hetestől 3 éves gyermekek gondozása, nevelése. Harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkor, és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium, Középfokú képesítés Csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) illetve emelt szintű Bölcsődei szakgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ),
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Emelt szintű szakképesítés, Bölcsődei szakgondozó (OKJ), Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), Csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), Kisgyermekgondozó- nevelő (OKJ),
 •         Óvodapedagógusi végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 191/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő 2 fő.
 •         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Aki megfelel a pályázati kiírásnak azt követően személyes elbeszélgetés az Intézményvezetővel, Esélyegyenlőségi Referenssel és a Bölcsőde szakmai vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Balmazújváros honlapja, Önkormányzat hirdetőtáblája – 2015. július 10.
 •         Helyben szokások módon óvodáinkban, bölcsődében – 2015. július 10.
 •         Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény honlapja – 2015. július 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Térítési díj

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 09-07-2015

Térítési díjbeszedés időpontja:

 

 1. július 13.(Hétfő)    800 – 1400ig
 2. július 14. (Kedd)    800 – 1400ig
 3. július 15. (Szerda)   800 – 1400ig

Helyszín: a Százszorszép Óvoda
(Vörösmarty u. 34-36.)

Csak a fenti időpontokban tudják a térítési díjat befizetni. Kérjük az időpontok betartását.

Szepesi Lilla
térítési díjbeszedő