Óvodapedagógusi munkakör

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 10-07-2015

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű határozott idejű 10 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata.

Előnyt jelentő kompetenciák:

  •         Jó szintű Vezetői kompetencia, empátia, tolerancia.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 190/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az Intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel és a munkaközösség-vezetővel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Balmazújváros honlapja – 2015. július 10.
  •         Helyben szokások módon óvodáinkban, bölcsődében – 2015. július 10.
  •         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2015. július 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Write a comment

You must be logged in to post a comment.