Hortobágyi Utcai Telephely kép

„Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember,
gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is.”
    Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

Nyitnikék Óvoda – Hortobágyi Utcai Telephely

Elérhetőségek

Cím:             4060 Balmazújváros, Hortobágyi út 18.

Telefon:       06-52/370-083

E-mail:        nyitnikekzoldovi@gmail.com

Facebook:   Nyitnikék Zöld Óvoda Balmazújváros

Bemutatkozás

Óvoda bemutatása: https://www.youtube.com/watch?v=4Tbw95g4HZo&t=1s

A Nyitnikék Óvoda a város egyik legrégebbi óvodája, 1954-ben nyitotta meg kapuit. Az idejáró gyerekek nagy része az óvodánkat körülvevő „Daru” településrészről érkezik. Óvodánk 4 csoportos, 7 jól felkészült, tapasztalt gyermekszerető óvodapedagógus, 1 fejlesztőpedagógus, 4 dajka néni (egy dajka néni nyugdíj előtti felmentési idejét tölti) és 2 pedagógiai asszisztens várja a hozzánk érkező gyerekeket.

Legfontosabb tevékenységünknek a ránk bízott gyermekek egészséges, harmonikus – önmagához mért – sokoldalú személyiségfejlesztését tartjuk. A család elsődleges nevelő szerepét és hatását elfogadva, erősítve törekszünk a gyermekek fejlődését elősegíteni. Nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog gyermekkort megélő gyermekeket szeretnénk nevelni, akik pozitív énképpel rendelkeznek, érdeklődőek, nyitottak az őket körülvevő világra.

A csoportszobák évszakhoz, ünnepekhez kapcsolódó folyamatosan változó dekorációja biztosítja a gyermekek változatos, szép környezetét. Csoportjaink fejlesztő játékokkal, mesekönyvekkel jól felszereltek, a gyermekek igényeit kielégítik. Szervezett tevékenységeinket, a kezdeményezéseket a játékba integrált, önkéntes, cselekvésen alapuló tanulás szellemisége hatja át.

Nagy udvarunkat 10 hatalmas gesztenyefa tölti meg, amely az év minden szakában csodálattal tölt el bennünket a tavaszi virágzástól kezdve, a nyári hatalmas lombokon át, az őszi gesztenyeérés időszakáig. Virágos kert és konyhakert, fűszernövénykert is helyet kap az udvarunkon, amelyben a gyerekek örömmel tevékenykedhetnek. Fából, fémből, műanyagból készült szabadtéri játékok, homokozók, udvari fedett foglalkoztató szolgálja a gyermekek változatos udvari tevékenységeit.

Óvodánk profilja egyedülálló a városunkban. 2006 – ban pályáztunk és elnyertük a „Zöld Óvoda” címet, majd 2015 decemberében Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton az „Örökös Zöld Óvoda” címet, 2016-szeptemberétől pedig Zöld Óvoda Bázisintézményként működünk Hajdú – Bihar megyében. Bázisintézményként feladatunk a régióhoz tartozó óvodák környezettudatos szemléletének megalapozása és fejlesztése. A Madárbarát kert címet 2018-ban nyertük el.

Zöld óvodaként előnybe részesül közösségünkben a gyerekek környezeti nevelése, a környezettudatos magatartás kialakítása. Ünnepeljük, élményekkel töltjük meg a zöld jeles napokat: állatkertbe látogatunk az Állatok világnapján, Kráter tóhoz kirándulunk a Víz világnapján, nyílt szabadidős napot szervezünk a Madarak és fák napján. Ezeken túl kertpedagógiai programon veszünk részt a Derecskei Gyümölcsösben. Kiemelt programunk a „Zöld manó” hétpróba, ami városunk illetve a régiónk óvodásainak próbatétele a természetvédelem, a környezettudatos magatartás szellemében. A tanköteles gyerekek hétpróbát tesznek, amely után Hétpróbás Zöld manó címet kapnak óvodánktól, és ezzel a címmel indulnak majd az iskolába.
Óvodánkban szakképzett drámapedagógus foglalkozik a gyerekekkel, heti rendszerességgel, ezen kívül fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus  segíti nevelőmunkánkat. Gyermekeinknek lehetőségük van néptánc és balett előkészítő gimnasztika foglalkozásokra járni évenkénti váltakozással, valamint Bozsik programon,  illetve hitoktatáson való részvételre.
A tehetséges, jó mozgású gyerekek a Bozsik program keretein belül ovifocin vehetnek részt.

Az egyéni, illetve mikrocsoportos foglalkozásokhoz fejlesztőszoba áll a gyermekek rendelkezésre.
Pedagógiai Programunk koherens az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával, amelybe a Tevékenységközpontú Programcsomagot adaptáltuk. Így kiemelkedő feladatunk a szabadidős napok szervezése. Évente egy alkalommal nyílt szabadidős napot is szervezünk, melyre meghívjuk a szülőket és a leendő elsős pedagógusokat.

Gyermekképünk magába foglalja céljainkat, hiszen olyan gyermeket szeretnénk nevelni, aki:

  • érzelmileg gazdag, környezetét szereti, abban jól tájékozódik,
  • nyitott, érdeklődő az őt körülvevő természeti értékekre,
  • önmagát értékelni tudó, pozitív énképpel rendelkezik,
  • kialakult szabály- és feladattudata,
  • a hagyományok ápolásán keresztül kötődik lakóhelyéhez,
  • környezetét rendben tartja, szereti, óvja és védi a természetet.

Boldog, érzelmekben gazdag, a környezetével harmóniában együtt élő, együttműködő, egészségesen fejlődő gyermekeket kívánunk nevelni. Reményeink szerint óvodásaink felnőtté válva így gondolják majd:

„Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes.”

Robert Fulghum

Csoportjaink:

  • Gyöngyvirág csoport

Óvodapedagógusok:

Juhászné Ferenczi Erzsébet                                    Federicsné Árva Mónika

                               

Dajka:
Eszenyi Sándorné

  • Hóvirág csoport

Óvodapedagógus:

Pálné Takács Zsuzsanna

Pedagógiai asszisztens:

Hodosiné Árva Anikó

Dajka:

  • Margaréta csoport

Óvodapedagógusok:

Gálné Mészáros Ágnes                                                  Csige Beáta

                                     

Dajka:                                                                            Pedagógiai asszisztens:

Hüséné Nagy Erzsébet                                        Ráczné Tóth Adrienn 

                           

  • Tulipán csoport

Óvodapedagógusok:

Németi Csabáné                                                      Nagy – Balogh Ildikó

                                 

Dajka:

Kunkliné Németi Katalin

Munkaközösség vezető: Federicsné Árva Mónika

Gyermekvédelmi felelős: Juhászné Ferenczi Erzsébet

Fejlesztő pedagógus: Molnár Erika

Drámapedagógus: Tarné Szabados Erzsébet Éva

Balett előkészítő  gimnasztika foglalkozás vezetője: Csige Beáta

Néptánc foglalkozás vezetője: Federicsné Árva Mónika

Hitoktató: Béres Zsófia

OTP Bank Bozsik Intézményi Program: Nagy – Balogh Ildikó

Vélemény, hozzászólás?