• Post category:Archivum

Intézményünk Hétszínvirág Színjátszó Munkaközössége szeretettel vár minden érdeklődőt 2015. december 18-án 17 órától Grimm-Holle anyó mesejátékának előadására. Jegyek vásárolhatók az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény óvodáiban és bölcsijében.

Tovább

Időszakos gyermekfelügyelet a Bölcsődében

  • Post category:Archivum

KEDVES SZÜLŐK! Az Egyesített Óvoda És Bölcsőde Intézmény VÁROSI BÖLCSŐDÉBEN várjuk az Időszakos Gyermekfelügyelet szolgáltatásunkat igénybe vevő Szülőket! A szolgáltatás célja: segíteni azoknak a családoknak, édesanyáknak, akik váratlan helyzetbe kerülnek ügyintézés, vizsga, tanulás, vásárlás stb. és e miatt gondot okozhat gyermekük felügyelete hosszabb-rövidebb időre. Szolgáltatásunkat azok a szülők is igénybe vehetik, akik gyermekükkel együtt játszva szeretnének eltölteni délelőttjüket vagy délutánjukat. Jól felszerelt fejlesztő eszközökkel (trambulin, csúszda, ugráló, labda, bújócska) berendezett csoportszoba várja a gyerekeket. Amit a szolgáltatás igénybe vétele előtt tudni kell:  időszakos gyermekfelügyeletet csak egészséges gyerekek vehetik igénybe  térítési díja 266ft/óra  étkeztetést igény szerint biztosítunk  előzetes bejelentkezés szükséges 52/370-131-es, mobil: 0630/4874103-as telefonon vagy személyesen Koroknai Jánosné bölcsőde szakmai vezetőnél.    

TovábbIdőszakos gyermekfelügyelet a Bölcsődében

TÉRÍTÉSI DÍJ beszedés

  • Post category:Archivum

2015. október 12. Nyitnikék Óvoda: 07:30-08:30 2015. október 13. Mesevár Óvoda: 07:30-08:30 2015. október 14. Napsugár Óvoda: 07:30-08:30 2015. október 15. Csicsergő Óvoda: 07:30-09:00 2015. október 16. Százszorszép Óvoda: 07:30-09:00 Kérjük a tisztelt szülőket, hogy abban az óvodában tegyék meg a befizetést, amelyikbe a gyermekük jár!

TovábbTÉRÍTÉSI DÍJ beszedés

Óvodapedagógusi munkakör

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű határozott idejű 10 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:         Főiskola, óvodapedagógus,         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata. Előnyt jelentő kompetenciák:         Jó szintű Vezetői kompetencia, empátia, tolerancia. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. szeptember 7. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 10. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a…

TovábbÓvodapedagógusi munkakör

Kisgyermeknevelői munkakör

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény                        a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Kisgyermeknevelő 2 fő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű határozott idejű 10 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 9. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 20 hetestől 3 éves gyermekek gondozása, nevelése. Harmonikus testi - szellemi fejlődésének segítése az életkor, és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:         Középiskola/gimnázium, Középfokú képesítés Csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) illetve emelt szintű Bölcsődei szakgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ),         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:         Emelt szintű szakképesítés, Bölcsődei szakgondozó (OKJ), Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), Csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), Kisgyermekgondozó- nevelő (OKJ),…

TovábbKisgyermeknevelői munkakör

Térítési díj

  • Post category:Archivum

Térítési díjbeszedés időpontja:   július 13.(Hétfő)    800 - 1400ig július 14. (Kedd)    800 - 1400ig július 15. (Szerda)   800 - 1400ig Helyszín: a Százszorszép Óvoda (Vörösmarty u. 34-36.) Csak a fenti időpontokban tudják a térítési díjat befizetni. Kérjük az időpontok betartását. Szepesi Lilla térítési díjbeszedő

TovábbTérítési díj

Micimackó

  • Post category:Archivum

A Hétszínvirág Színjátszó Munkaközösség a Gyermeknap alkalmából a Micimackó című előadással kedveskedett a gyerekeknek      

TovábbMicimackó

HIRDETMÉNY az óvodai felvételről

  • Post category:Archivum

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet- továbbiakban: R.- 12. § (1) bekezdése) A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben- amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi-, folyamatosan történik. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését (Nkt. 72. § (1) bekezdése). A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (R. 20. § (2) bekezdése). Az Nkt. a 2015. évre vonatkozóan az óvodai nevelést már a három évesekre, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan tette kötelezővé. Mit kell tudni az óvodai felvételekről? - Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdése). - A szülő…

TovábbHIRDETMÉNY az óvodai felvételről

Felhívás beiratkozásra

  • Post category:Archivum

KEDVES SZÜLŐK! A 2015/2016. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2015. május 4-6. (hétfő 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig) Helyszín: Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Százszorszép Óvodája, Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36. Az óvodai beiratkozás a 2015/16.-os nevelési évre minden 3. életévét betöltött gyermek számára kötelező. Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek a következők: 1. Gyermek és szülő lakcímkártyával igazolt lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye) 2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata 3. A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (szem.ig, útlevél, kártyajogosítvány) 4. Gyermek TAJ kártyája 5. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum A beiratkozást megelőzően minden óvoda nyílt napot szervez az alábbiak szerint: Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Csicsergő Óvodája (Bimbó köz 2.): 2015. április 21.- én délelőtt Mesevár Óvodája: (Bólyai utca 59.): 2015. április 21.- én délelőtt Napsugár Óvodája: (Kossuth u. 19.): 2015. április 22.-én délelőtt Nyitnikék Óvodája: (Hortobágyi u. 18.): 2015. április 21.-én délelőtt Százszorszép Óvodája: (Vörösmarty u. 34.-36.): 2015. április 20.-án délelőtt

TovábbFelhívás beiratkozásra