Vár az iskola

  • Post category:Archivum

Óvoda-Iskola átmenet Három nap együtt a tanítónénikkel és az óvónénikkel. Az első osztályba készülő óvodásaink 3 napos "Iskolára hangoló" programon vettek részt. Első nap a leendő tanító néniket fogadtuk az óvodánkban, ahol "kézműveskedtünk", tornáztunk és anyanyelvi játékokat játszottunk. A második és harmadik napon az iskolában voltak a gyerekek, ahol megismerkedtek az iskola épületével, tantermekkel, illetve énekes játékokat játszottak, sportversenyen vettek részt..                                                            

TovábbVár az iskola

Pályázat óvónő munkakör betöltésére

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2013.10.01-től - 2014.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19.  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: §  Főiskola, óvodapedagógus, §   Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: §  Emelt szintű szakképesítés, (pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens),  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: §  Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány §  238/2013  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. október 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 13. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06-52/370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: §  Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény…

TovábbPályázat óvónő munkakör betöltésére

Pályázat dajka munkakör betöltésére

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros                        a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros 2 fő dajka munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2013.10.01-től - 2014.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodapedagógus segítője a gyermekek napközbeni nevelése során biztosítja a pedagógiai munkához a feltételeket. Közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: §         8 Általános, §         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: §         Intézményünknél szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: §         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi…

TovábbPályázat dajka munkakör betöltésére