Átadó ünnepség a Csicsergő óvodában

  • Post category:Archivum

November 28-án került sor a Csicsergő óvodában  a műfüves pálya átadására. Vendégeinket Vezendi Andrásné az Egyesített Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetője köszöntötte. Az átadó ünnepségen örömmel köszöntöttük Dr Molnár Andreát az OVI-FOCI ALAPÍTVÁNY képviselőjét , Hegedűs Gábort a Bozsik Egyesületi Program országos vezetőjét  Dr Tiba Istvánt városunk polgármesterét, Szabadi Magdolnát a HBM-i Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatalának hivatalvezető helyettesét, Dr Bencsik Judit aljegyző asszonyt , a Képviselő Testület tagjait, városunk intézményeinek vezetőit és óvodánk szülői közösségét. A nemzetiszínű szalag átvágása után a gyerekek örömmel vették birtokba a pályát, ahol Füsti-Molnár Józsefné vezetésével sportbemutatóval kedveskedtek a meghívott vendégeknek.

TovábbÁtadó ünnepség a Csicsergő óvodában

Pályázat logopédus munkakör betöltésére

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros                         a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros Logopédus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2013.10.02-től 2014.06.30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A logopédus szakemberként speciális elméleti és módszertani felkészültséggel foglalkozik az intézményben a sajátos nevelési igényű, tanulási nehézséggel, zavarral küzdő, beszédhibás, nyelvi fejlődésbeli problémával küzdő gyermekekkel. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: §         Főiskola, logopédia, §         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. december 9. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06-52/370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: §         Postai úton, a pályázatnak a…

TovábbPályázat logopédus munkakör betöltésére

Vár az iskola

  • Post category:Archivum

Óvoda-Iskola átmenet Három nap együtt a tanítónénikkel és az óvónénikkel. Az első osztályba készülő óvodásaink 3 napos "Iskolára hangoló" programon vettek részt. Első nap a leendő tanító néniket fogadtuk az óvodánkban, ahol "kézműveskedtünk", tornáztunk és anyanyelvi játékokat játszottunk. A második és harmadik napon az iskolában voltak a gyerekek, ahol megismerkedtek az iskola épületével, tantermekkel, illetve énekes játékokat játszottak, sportversenyen vettek részt..                                                            

TovábbVár az iskola

Pályázat óvónő munkakör betöltésére

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2013.10.01-től - 2014.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19.  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: §  Főiskola, óvodapedagógus, §   Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: §  Emelt szintű szakképesítés, (pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens),  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: §  Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány §  238/2013  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. október 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 13. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06-52/370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: §  Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény…

TovábbPályázat óvónő munkakör betöltésére

Pályázat dajka munkakör betöltésére

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros                        a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros 2 fő dajka munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2013.10.01-től - 2014.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodapedagógus segítője a gyermekek napközbeni nevelése során biztosítja a pedagógiai munkához a feltételeket. Közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: §         8 Általános, §         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: §         Intézményünknél szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: §         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi…

TovábbPályázat dajka munkakör betöltésére

Egészségmegőrző Nap

  • Post category:Archivum

           ...az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Gyermekvédelmi munkaközösségének szervezésében 2013.április 18.-án, immáron ötödik alkalommal került sor erre a nagyszabású rendezvényre, a városi művelődési központ Pódium termében. A résztvevő csapatok között nemcsak balmazújvárosi óvodások, hanem Hortobágyról és Újszentmargitáról érkezett gyermekek is jelen voltak. A négy fős csapatok mindjárt a programok  kezdéseként tornáztak egy jót, mivel a mozgás  az egészséges életmód egyik alapja. Fontos szerep jutott a csatakiáltásoknak, amikkel buzdították önmagukat és társaikat is  a feladatok végrehajtásánál. Akik velünk lehettek ezen a délelőttön, - akár szülőként, akár meghívott vendégként - láthatták óvodásaink milyen komolysággal, figyelemmel álltak a feladatok végrehajtása elé. Örömmel nyugtázták , ha megkapták a megérdemelt jutalompontokat. Gyümölcskóstolás várt rájuk;találós kérdésekkel gazdagíthatták ismereteiket; játékos formában megtanulhatták azt, hogy melyek a káros ételek a gyermekek számára. A víz-asztalnál szívesen időztek, de a csipeszes játék is a kedvenceik közé tartozott. Társasjáték, kifestő, és puzzle várt még rájuk. A védő nénik szűrővizsgálatán az derült ki, hogy mindenki egészséges. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a KÖNIG-Trade Kft.-nek és az ELAMEN RT.-nek támogatásukért, a védőnőknek, akik a felnőttek körében is szűrővizsgálatokat végeztek , és mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy egy sikere napot zárhassunk le az „Egészség Világnapja” alkalmából. A gyerekeknek emléklapokkal és egy kis ajándékkal…

TovábbEgészségmegőrző Nap

Sportnap

  • Post category:Archivum

  Az intézményünk Gyermekvédelmi munkaközössége által szervezett sportnapon lelkesen bizonyították ügyességüket az óvodák csapatai.

TovábbSportnap

Óvodai beíratás

  • Post category:Archivum

            Beíratás helye: Egyesített Óvoda és Bölcsőde  Intézmény s székhelyén, Balmazújváros Kossuth u. 19 Beíratás ideje: 2012. április 17-19-ig április  17. /szerda/  8 -16 óráig április  18. /csütörtök/  8 – 18 óráig április  19. /péntek/  8-16 óráig   Bármelyik tagóvodába/Szigetkert, -Ságvári, -Mesevár,- Csicsergő, -Napsugár - Nyitnikék óvoda/ szeretné gyermekét beíratni, ezt a Kossuth u. 19. szám alatti óvodában teheti meg.   Hozza magával gyermeke: - TAJ kártyáját, -Születési anyakönyvi kivonatát, - Lakcím kártyáját. - továbbá a szülő saját lakcímkártyáját.

TovábbÓvodai beíratás

Óvodába hívogató

  • Post category:Archivum

ÓVODÁBA HÍVOGATÓ Tájékoztatjuk a leendő óvodások szüleit, hogy intézményünk óvodái nyílt napot tartanak a beiratkozás előtt. Csicsergő óvoda (Bimbó köz 2.) 2013. március 25-én 10 órától – 12 óráig Nyitnikék óvoda (Hortobágyi u. 18.) 2013. március 25-én 10 órától – 12 óráig Szigetkert óvoda (Vörösmarty u. 1/a.) 2013. március 26-án 10 órától – 12 óráig Napsugár óvoda (Kossuth u. 19.) 2013.március 26-án 10 órától – 12 óráig Mesevár óvoda (Bólyai u. 59.) 2013. március 27-én 10 órától – 12 óráig Ságvári óvoda (Ságvári u. 72.) 2013. március 27-én 10 órától – 12 óráig Szeretettel várjuk a kedves Szülőket, és kérem, látogassanak el óvodáinkba.   Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény közössége

TovábbÓvodába hívogató