Pályázat óvónő munkakör betöltésére

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 26-08-2013

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

2 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013.10.01-től – 2014.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19.

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§  Főiskola, óvodapedagógus,

§   Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  Emelt szintű szakképesítés, (pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens),

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
§  238/2013

 A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06-52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§  Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 238/2013 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
§  Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel és a munkaközösség-vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         Balmazújváros honlapja – 2013. augusztus 26.

§         Helyben szokások módon tagintézményeinkben – 2013. augusztus 26.

§         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2013. augusztus 26.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. augusztus 26.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Write a comment

You must be logged in to post a comment.