Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény     a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű Egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.              Pályázati feltételek:         Főiskola, óvodapedagógus,         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai    végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:         Fejlesztő pedagógus szakvizsga, közoktatás vezetői szakvizsga A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 11. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca…

TovábbPályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére