Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény     a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű Egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.              Pályázati feltételek:         Főiskola, óvodapedagógus,         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai    végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:         Fejlesztő pedagógus szakvizsga, közoktatás vezetői szakvizsga A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 11. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca…

TovábbPályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Pályázat óvónői munkakör betöltésére

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros                      a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros óvodapedagógus  munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű Tíz hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.        Pályázati feltételek:         Főiskola, óvodapedagógus,         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:         Főiskola, Fejlesztő pedagógus szakvizsga, közoktatási szakvizsga, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 52/370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde…

TovábbPályázat óvónői munkakör betöltésére

Pályázat kisgyermeknevelői munkakör betöltésére

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 9. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 20 hetestől 3 éves gyermekek gondozása, nevelése. Harmonikus testi - szellemi fejlődésének segítése az életkor, és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:         Középiskola/gimnázium, Csecsemő-és gyermekgondozó (OKJ), emelt szintű Bölcsődei szakgondozó (OKJ) Csecsemő-éés kisgyermekgondozó (OKJ) Csecsemő és kisgyermeknevelő (BA) Csecsemő- és kisgyermekneveéő-gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ),         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régeggi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolat. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:         Főiskola, Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. szeptember 12. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 6. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-16 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának…

TovábbPályázat kisgyermeknevelői munkakör betöltésére

OVISULI

  • Post category:Archivum

Kedves Szülők! Szeretettel várjuk volt nagycsoportosainkat augusztus 29.-én 9:30 órától 11:30 óráig Óvoda iskola átmenet programunkra,melynek helye a gyermek óvodája. A délelőtt folyamán az óvodában találkozhatnak a gyerekek a leendő tanító nénikkel, játékos kézműves tevékenységek során. Szeretettel várjuk a gyerekeket: Az Óvó nénik

TovábbOVISULI

Ovisuli

  • Post category:Archivum

Szeretettel várjuk leendő első osztályosainkat a Balmazújvárosi Általános Iskola OVISULI programjára! Időpont: 2016. augusztus 29 Helyszín: a gyermekek óvodája Időpont: 2016. augusztus 30-31 9 órától 12-ig Helyszín: a gyermekek leendő iskolája Ezeken a napokon a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg az iskolával, az iskolai élettel. Az iskolában a gyerekeknek csak tízórait tudunk biztosítani, ebédet nem. Szeretettel várunk mindenkit: az elsős tanítónénik

TovábbOvisuli

Óvodapedagógusi állás

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény                   a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.               Pályázati feltételek:         Főiskola, óvodapedagógus,         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:         főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:         Postai úton, a…

TovábbÓvodapedagógusi állás

Óvodai beíratkozás

  • Post category:Archivum

A 2016/2017. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2016. május 2-4. (hétfő 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig) Helyszín: Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Százszorszép Óvodája, Balmazújváros, Vörösmarty u 34-36. HIRDETMÉNY az óvodai felvételről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet- a továbbiakban: R.- 12. § (1) bekezdése). A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a…

TovábbÓvodai beíratkozás

DECEMBER Iskolások karácsonyi koncertje az óvodában.

Tovább

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36. Óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 6,5hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: §         Főiskola, Óvodapedagógus, §         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: §         Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. február 15. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52-370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: §         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca…

TovábbPályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére