Pályázat óvónői munkakör betöltésére

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 03-11-2016

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros                     

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros
óvodapedagógus 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű Tíz hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Főiskola, Fejlesztő pedagógus szakvizsga, közoktatási szakvizsga,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 288/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel és az óvoda munkaközösség vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •          Minden óvodában és a bölcsőben – 2016. november 3.
  •         Önkormányzat hirdetőtáblája – 2016. november 3.
  •         Intézmény honlapja – 2016. november 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.