Pályázat kisgyermeknevelői munkakör betöltésére

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 22-08-2016

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
20 hetestől 3 éves gyermekek gondozása, nevelése. Harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkor, és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

  •         Középiskola/gimnázium, Csecsemő-és gyermekgondozó (OKJ), emelt szintű Bölcsődei szakgondozó (OKJ) Csecsemő-éés kisgyermekgondozó (OKJ) Csecsemő és kisgyermeknevelő (BA) Csecsemő- és kisgyermekneveéő-gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ),
  •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régeggi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Főiskola, Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-16 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 236/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
  •   Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak azt követően személyes elbeszélgetés az Intézményvezetővel, Esélyegyenlőségi Referenssel és a Bölcsőde szakmai vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Balmazújváro honlapja, Önkormányzati hirdetőtáblája – 2016. augusztus 22.
  •         Helyben szokásos módon óvodáinkban, bölcsődében – 2016. augusztus 22.
  •         Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény honlapja – 2016. augusztus 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Családi Sportnap a XVII: Kastélykerti esték keretében

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 08-08-2016

2016. augusztus 12, péntek 10 óra

Helyszín: Városi Stadion

Programok:

Családi sportverseny

Apák focija

Zumba bemutató

Biciklis ügyességi verseny
(biciklivel gyere)

Családi versenyfutás

Egészséges ebéd

Folyamatos folyadék utánpótlás

Belépés díjtalan

13924971_570028303179879_3665308621372608188_n

OVISULI

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 03-08-2016

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk volt nagycsoportosainkat

  1. augusztus 29.-én

9:30 órától 11:30 óráig

Óvoda iskola átmenet programunkra,melynek helye a gyermek óvodája.

A délelőtt folyamán az óvodában találkozhatnak a gyerekek a leendő tanító nénikkel, játékos kézműves tevékenységek során.

Szeretettel várjuk a gyerekeket:

Az Óvó nénik

57

Ovisuli

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 03-08-2016

Szeretettel várjuk leendő első osztályosainkat a Balmazújvárosi Általános Iskola OVISULI programjára!

Időpont: 2016. augusztus 29
Helyszín: a gyermekek óvodája

Időpont: 2016. augusztus 30-31
9 órától 12-ig
Helyszín: a gyermekek leendő iskolája

Ezeken a napokon a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg az iskolával, az iskolai élettel.

Az iskolában a gyerekeknek csak tízórait tudunk biztosítani, ebédet nem.

Szeretettel várunk mindenkit:

az elsős tanítónénik

nyiltnap05