Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 11-01-2016

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 6,5hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Óvodapedagógus,
§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52-370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

§         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az Intézményvezetővel, az Esélyegyenlőségi Referenssel és a munkaközösség vezetővel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Balmazújváros honlapja – 2016. január 11.

§         Helyben szokásos módon óvodáinkban, bölcsődében – 2016. január 11.

§         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2016. január 11.