Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36. Óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 6,5hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: §         Főiskola, Óvodapedagógus, §         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: §         Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. február 15. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52-370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: §         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca…

TovábbPályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére