HIRDETMÉNY az óvodai felvételről

  • Post category:Archivum

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet- továbbiakban: R.- 12. § (1) bekezdése) A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben- amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi-, folyamatosan történik. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését (Nkt. 72. § (1) bekezdése). A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (R. 20. § (2) bekezdése). Az Nkt. a 2015. évre vonatkozóan az óvodai nevelést már a három évesekre, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan tette kötelezővé. Mit kell tudni az óvodai felvételekről? - Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdése). - A szülő…

TovábbHIRDETMÉNY az óvodai felvételről

Felhívás beiratkozásra

  • Post category:Archivum

KEDVES SZÜLŐK! A 2015/2016. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2015. május 4-6. (hétfő 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig) Helyszín: Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Százszorszép Óvodája, Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36. Az óvodai beiratkozás a 2015/16.-os nevelési évre minden 3. életévét betöltött gyermek számára kötelező. Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek a következők: 1. Gyermek és szülő lakcímkártyával igazolt lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye) 2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata 3. A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (szem.ig, útlevél, kártyajogosítvány) 4. Gyermek TAJ kártyája 5. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum A beiratkozást megelőzően minden óvoda nyílt napot szervez az alábbiak szerint: Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Csicsergő Óvodája (Bimbó köz 2.): 2015. április 21.- én délelőtt Mesevár Óvodája: (Bólyai utca 59.): 2015. április 21.- én délelőtt Napsugár Óvodája: (Kossuth u. 19.): 2015. április 22.-én délelőtt Nyitnikék Óvodája: (Hortobágyi u. 18.): 2015. április 21.-én délelőtt Százszorszép Óvodája: (Vörösmarty u. 34.-36.): 2015. április 20.-án délelőtt

TovábbFelhívás beiratkozásra