Vízhez szoktatás

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 17-02-2015

2015. január 29-én szülői értekezlet került megrendezésre a a Százszorszép óvodában, melynek témája a gyermekek vízhez szoktatása volt.
Vendégünk volt Dr. Szikora Miklós és Vidáné Hűse Tünde védőnő, akik a témával kapcsolatban nyújtottak felvilágosítást és válaszoltak a szülők kérdéseire.

.

November hónapban kezdődött intézményünknél a Vízhez szoktatás program. A megvalósítás helyszíne: városunk Kamilla Gyógy -és Termálfürdője. A programban résztvevő gyermekeknek rendelkezniük kell megfelelő magassággal,és  szakorvosi javaslattal is.

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 05-02-2015

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Hat hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

§         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetővel, az Esélyegyenlőségi Referenssel és a munkaközösség-vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Balmazújváros honlapja – 2015. január 26.

§         Helyben szokások módon tagintézményeinkben – 2015. január 26.

§         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2015. január 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.