Pályázat logopédus munkakör betöltésére

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros                         a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros Logopédus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2013.10.02-től 2014.06.30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A logopédus szakemberként speciális elméleti és módszertani felkészültséggel foglalkozik az intézményben a sajátos nevelési igényű, tanulási nehézséggel, zavarral küzdő, beszédhibás, nyelvi fejlődésbeli problémával küzdő gyermekekkel. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: §         Főiskola, logopédia, §         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. december 9. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06-52/370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: §         Postai úton, a pályázatnak a…

TovábbPályázat logopédus munkakör betöltésére