Pályázat logopédus munkakör betöltésére

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 11-11-2013

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

Logopédus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013.10.02-től 2014.06.30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A logopédus szakemberként speciális elméleti és módszertani felkészültséggel foglalkozik az intézményben a sajátos nevelési igényű, tanulási nehézséggel, zavarral küzdő, beszédhibás, nyelvi fejlődésbeli problémával küzdő gyermekekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, logopédia,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. december 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06-52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 347/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Logopédus.

§         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Balmazújváros honlapja – 2013. november 11.

§         Helyben szokások módon tagintézményeinkben – 2013. november 11.

§         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2013. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazovi.hu honlapon szerezhet.