Óvodába hívogató

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 22-03-2013

ÓVODÁBA HÍVOGATÓ

Tájékoztatjuk a leendő óvodások szüleit, hogy intézményünk óvodái nyílt napot tartanak a beiratkozás előtt.

Csicsergő óvoda (Bimbó köz 2.) 2013. március 25-én 10 órától – 12 óráig

Nyitnikék óvoda (Hortobágyi u. 18.) 2013. március 25-én 10 órától – 12 óráig

Szigetkert óvoda (Vörösmarty u. 1/a.) 2013. március 26-án 10 órától – 12 óráig

Napsugár óvoda (Kossuth u. 19.) 2013.március 26-án 10 órától – 12 óráig

Mesevár óvoda (Bólyai u. 59.) 2013. március 27-én 10 órától – 12 óráig

Ságvári óvoda (Ságvári u. 72.) 2013. március 27-én 10 órától – 12 óráig

Szeretettel várjuk a kedves Szülőket, és kérem, látogassanak el óvodáinkba.

 

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény közössége

Pályázat

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 21-03-2013

Címkék:

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98/213 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. [MB1]

§         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. . [MB2]

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel és a munkaközösség-vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Balmazújváros honlapja – 2013. március 20.

§         Helyben szokások módon tagintézményeinkben – 2013. március 20.

§         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2013. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a balmazovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 

Csicsergő gála

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 11-03-2013

A Csicsergő óvoda télűző-tavaszváró műsora