Térítési díjbeszedés időpontja

  • Post category:Archivum

Térítési díjbeszedés időpontja: 2019. július 8. (Hétfő) 8:00-15:00 óráig 2019. július 9. (Kedd) 8:00-14:00 óráig 2019. július 10. (Szerda) 8:00-15:30 óráig   Helyszín: a Százszorszép Óvoda (Vörösmarty u. 34-36.)   Csak a fenti időpontokban tudják a térítési díjat befizetni. Kérjük az időpontok betartását.       

TovábbTérítési díjbeszedés időpontja

Óvodapedagógusi pályázat

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény                         a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek:       Főiskola, óvodapedagógus végzettség,       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolása A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zsuzsánna nyújt, a 06/52/370-316, 06/70/411-29-68 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:       Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty…

TovábbÓvodapedagógusi pályázat