• Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros                         a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetEgyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros  2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű Egy év időtartamra –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.          Pályázati feltételek: •         Főiskola, •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hóapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény…

Tovább