Ügyfélfogadási információ

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 28-09-2017

A mai napon (2017. szeptember 28.) az ügyfélfogadás szünetel!

  1. október 02-án hétfőn lesz ügyfélfogadás.

Megértésüket köszönjük!

Vezendi Andrásné

intézményvezető

Ügyfélfogadási információ

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 21-09-2017

Képtalálat a következőre: „ügyfélfogadás szünetel”

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS MIATT

A MAI NAPON  (2017. szeptember 21-én)

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL!

Megértésüket köszönjük!

Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 04-09-2017

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros                      

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

4 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola,
  •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 260/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 4 fő óvodapedagógus.
  •       Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Minden óvodában és a bölcsődében – 2017. szeptember 1.
  •       Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. szeptember 1.
  •       Intézmény honlapja – 2017. szeptember 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.