Bölcsődei nevelés és gondozásmentes napok

  • Post category:Archivum

Tájékoztatjuk a Szülőket arról, hogy a Városi Bölcsőde nyáron 2017 .o6.26-től 2o17 .o7.o7-ig zárva tart. Szülői kérésre a gyermek felügyeletéről és étkezéséről igény szerint gondoskodunk. 2oL7. április 21-e (péntek) gondozás-nevelésmentes nap a bölcsődében. Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy jelezzék a bölcsődei ellátásra vonatkozó igényeiket a kisgyermeknevelőknél! Balmazújváros, 2oI7. február 15. Tisztelettel: dr. Veres Margit sk. poIgármester

TovábbBölcsődei nevelés és gondozásmentes napok

Óvodapedagógus munkakör betöltése

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros                         a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                     Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: •         Főiskola, óvodapedagógus, •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 23. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros…

TovábbÓvodapedagógus munkakör betöltése