ÓVODÁBA HÍVOGATÓ

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 18-01-2017

Tisztelt Szülők!

Balmazújvárosi Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény óvodái az alábbi időpontokban várják szeretettel a leendő óvodásokat és szüleiket egy kis ismerkedésre, betekintésre.
Az óvodákban lehetőség nyílik arra, hogy még az óvodába lépés előtt megismerkedhessenek mind a szülők mind a gyermekek az adott óvodai környezettel, dolgozókkal, játék eszközökkel, csoportszobákkal.

Minden érdeklődőt várunk szeretettel!

Napsugár óvoda: 2017. január 18. 1700

Csicsergő óvoda: 2017. január 23. 1630

Mesevár óvoda: 2017. január 24. 1630

Százszorszép óvoda: 2017. január 25. 1645

Nyitnikék óvoda: 2017. január 26. 1700

happy children design, vector illustration eps10 graphic

Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 11-01-2017

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros          

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros
2 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         Fejlesztő pedagógus szakvizsga, közoktatás vezetői szakvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel és az óvoda munkaközösség-vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Minden óvodában és bölcsődében – 2017. január 10.
  •         Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. január 10.
  •         Intézmény honlapja – 2017. január 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.