Pályázat dajka munkakör betöltésére

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Archivum | Posted on 26-07-2012

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Bimbó köz 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus segítője a gyermekek napközbeni nevelése során biztosítja a pedagógiai munkához a feltételeket. Közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

§         8 Általános

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Középfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. szeptember 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06-52/370-316, 06-70/411-29-68 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 224/2012 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók behívása egy személyes elbeszélgetésre a Vezetőséggel és az Esélyegyenlőségi Referenssel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Balmazújváros honlapja, az Önkormányzat hirdetőtáblája – 2012. július 25.
  •       Helyben szokásos módon az óvodák, bölcsőde hirdetőtáblája – 2012. július 25.
  •       Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény honlapja – 2012. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely betöltéséhez az egészségügyi kiskönyv megléte szükséges. A közalkalmazotti szerződés megkötésekor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazovi.hu honlapon szerezhet.