Pályázat dajka munkakör betöltésére

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény                        a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény dajka munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Bimbó köz 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodapedagógus segítője a gyermekek napközbeni nevelése során biztosítja a pedagógiai munkához a feltételeket. Közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      Pályázati feltételek: §         8 Általános §         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: §         Középfokú képesítés, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: §         Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 17. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus…

TovábbPályázat dajka munkakör betöltésére