Hófehérke és a hét törpe

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 27-05-2012

A Hétszínvirág színjátszó munkaközösség meseelőadása.

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 18-05-2012

A Hófehérke és a hét törpe előadás próbája

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 14-05-2012

                       Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

                       Hétszínvirág színjátszó munkaközössége

                       Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt

 

                        HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE

                        c. mesejáték előadására

                        2012. május 26-án (szombat)

                        16.30 órai kezdettel

                        a VPÁMK színháztermébe.

                         Belépő: 500.-/fő

                         Jegyek az óvodákban kaphatók.

Bozsik óvodásoknak

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Aktuális információk | Posted on 05-05-2012

2012. 05.01-én óvodásaink részt vettek a Bozsik-program keretében megrendezett sportdélelőttön.

Pályázat

0

Posted by Pénzes Vanda | Posted in Archivum | Posted on 03-05-2012

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros
Bölcsőde
kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
20 hetestől 3 éves gyermekek gondozása, nevelése. Harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkor, és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Emelt szintű szakképesítés, Bölcsődei szakgondozó (OKJ), Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) Csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ),
óvodapedagógusi diploma

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 123/2012 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Aki megfelel a pályázati kiírásnak azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetővel, az Esélyegyenlőségi Referenssel és a Bölcsőde szakmai vezetőjével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Balmazújváros honlapja, az Önkormányzat hirdetőtáblája – 2012. május 3.
Helyben szokásos módon az óvodák, bölcsőde hirdetőtáblája – 2012. május 3.
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény honlapja – 2012. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazovi.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.