0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 14-03-2012

Pályázat óvónői munkakör betöltésére

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 03-11-2016

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros                     

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros
óvodapedagógus 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű Tíz hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Főiskola, Fejlesztő pedagógus szakvizsga, közoktatási szakvizsga,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 288/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel és az óvoda munkaközösség vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •          Minden óvodában és a bölcsőben – 2016. november 3.
 •         Önkormányzat hirdetőtáblája – 2016. november 3.
 •         Intézmény honlapja – 2016. november 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázat kisgyermeknevelői munkakör betöltésére

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 22-08-2016

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
20 hetestől 3 éves gyermekek gondozása, nevelése. Harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkor, és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium, Csecsemő-és gyermekgondozó (OKJ), emelt szintű Bölcsődei szakgondozó (OKJ) Csecsemő-éés kisgyermekgondozó (OKJ) Csecsemő és kisgyermeknevelő (BA) Csecsemő- és kisgyermekneveéő-gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ),
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régeggi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Főiskola, Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-16 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 236/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
 •   Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak azt követően személyes elbeszélgetés az Intézményvezetővel, Esélyegyenlőségi Referenssel és a Bölcsőde szakmai vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Balmazújváro honlapja, Önkormányzati hirdetőtáblája – 2016. augusztus 22.
 •         Helyben szokásos módon óvodáinkban, bölcsődében – 2016. augusztus 22.
 •         Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény honlapja – 2016. augusztus 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Családi Sportnap a XVII: Kastélykerti esték keretében

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 08-08-2016

2016. augusztus 12, péntek 10 óra

Helyszín: Városi Stadion

Programok:

Családi sportverseny

Apák focija

Zumba bemutató

Biciklis ügyességi verseny
(biciklivel gyere)

Családi versenyfutás

Egészséges ebéd

Folyamatos folyadék utánpótlás

Belépés díjtalan

13924971_570028303179879_3665308621372608188_n

OVISULI

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 03-08-2016

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk volt nagycsoportosainkat

 1. augusztus 29.-én

9:30 órától 11:30 óráig

Óvoda iskola átmenet programunkra,melynek helye a gyermek óvodája.

A délelőtt folyamán az óvodában találkozhatnak a gyerekek a leendő tanító nénikkel, játékos kézműves tevékenységek során.

Szeretettel várjuk a gyerekeket:

Az Óvó nénik

57

Ovisuli

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 03-08-2016

Szeretettel várjuk leendő első osztályosainkat a Balmazújvárosi Általános Iskola OVISULI programjára!

Időpont: 2016. augusztus 29
Helyszín: a gyermekek óvodája

Időpont: 2016. augusztus 30-31
9 órától 12-ig
Helyszín: a gyermekek leendő iskolája

Ezeken a napokon a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg az iskolával, az iskolai élettel.

Az iskolában a gyerekeknek csak tízórait tudunk biztosítani, ebédet nem.

Szeretettel várunk mindenkit:

az elsős tanítónénik

nyiltnap05

Óvodapedagógusi állás

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 04-07-2016

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény                  

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 207/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
 •         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követelően személyes elbeszélgetés az Intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel és a munkaközösség-vezetővel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Balmazújváros honlapja – 2016. július 1.
 •         Helyben szokásos módon óvodáinkban, bölcsődében – 2016. július 1.
 •         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2016. július 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Óvodai beíratkozás

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 29-03-2016

A 2016/2017. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2016. május 2-4. (hétfő 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig)

Helyszín:
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Százszorszép Óvodája,
Balmazújváros, Vörösmarty u 34-36.

HIRDETMÉNY
az óvodai felvételről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet- a továbbiakban: R.- 12. § (1) bekezdése).

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.
A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (R. 20. § (2)).

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

– Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdése).

– A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. §. (2) bekezdése)

– Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (R. 20. § (1) bekezdése).

– A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette (1952. évi IV. törvény 72/B.§). Ez a jogszabály hatálytalan!!            

               A 2016/2017. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2016. május 2-4.

                         (hétfő 8- 14 óráig; kedd 14- 17 óráig; szerda 8-16 óráig)

 Helyszín: Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Százszorszép Óvodája,

Balmazújváros, Vörösmarty u 34-36.

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy az egyes óvodákba várható túljelentkezés miatt nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket.

– A beíratáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (R. 20. § (3) bekezdése), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).

Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek tehát a következők:

 1. Gyermek és szülő lakcímkártyával igazolt lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye)
 2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 3. A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (szemig, útlevél, kártyajogosítvány)
 4. Gyermek TAJ kártyája
 5. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum

– A sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. §).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) bekezdése).

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2016. június 3-ig,  a beiratkozást követő 22 munkanapot követően.

Jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél a fenntartóhoz. (Nkt. 37. §).

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda lévén a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg.

– Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

– Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működési köre Balmazújváros város közigazgatási területe, szabad férőhelyei terhére igény esetén a környező települések gyermekeit is fogadhatja.

Az első óvodai foglalkozási nap:

 A 2016/2017-es nevelési év első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök)

 Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.

 További információ:

A fentieken túl az óvoda vezetője tud tájékoztatást adni telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban személyesen is.

Balmazújváros, 2016. március 1.

 

Balmazújváros Város Önkormányzatával egyeztetve:

Vezendi Andrásné

intézményvezető

 

 

0

Posted by Lilla | Posted in Napsugár | Posted on 27-02-2016

DECEMBER

Iskolások karácsonyi koncertje az óvodában.

P1320534 P1320529

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 11-01-2016

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 6,5hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Óvodapedagógus,
§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52-370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

§         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az Intézményvezetővel, az Esélyegyenlőségi Referenssel és a munkaközösség vezetővel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Balmazújváros honlapja – 2016. január 11.

§         Helyben szokásos módon óvodáinkban, bölcsődében – 2016. január 11.

§         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2016. január 11.

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 01-12-2015

Intézményünk Hétszínvirág Színjátszó Munkaközössége szeretettel vár minden érdeklődőt 2015. december 18-án 17 órától Grimm-Holle anyó mesejátékának előadására. Jegyek vásárolhatók az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény óvodáiban és bölcsijében.

11221938_1620468651550597_6158698124143807794_n