Felhívás

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 07-03-2018

Hit és erkölcstan

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 07-03-2018

Read the rest of this entry »

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 07-03-2018

Kérem töltse le a nyilatkozatot.

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 07-03-2018

Kérem töltse le a nyilatkozatot.

 

Óvodapedagógusi pályázat

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 05-03-2018

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű egy évig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zsuzsánna nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
 •         Személyesen: Tóth Zsuzsánna, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel, és az óvoda munkaközösség-vezetőivel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Minden óvodában és a bölcsődében – 2018. március 5.
 •         Önkormányzat hirdetőtábláján – 2018. március 5.
 •         Intézmény honlapján – 2018. március 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Óvodák nyári nyitva tartása

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 02-03-2018


BÖLCSŐDEI Nevelés- gondozás mentes napjai

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 27-02-2018

FELHÍVÁS

Szülői Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Szülőket arról, hogy a Városi Bölcsőde nyáron 2018.06.25-től – 2018.07.10-ig zárva tart.

Szülői kérésre a gyermek felügyeletéről és az étkezéséről igény szerint gondoskodunk.

 

 1. április 21-e (szombat – munkanap) BÖLCSŐDÉK NAPJA, mely gondozás-nevelésmentes nap bölcsődében.

 

Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy jelezzék a bölcsődei ellátásra vonatkozó igényeiket a kisgyermeknevelőknél.

 

Balmazújváros, 2018. február 01.

                                                   Tisztelettel:

Tóth Zsuzsánna sk.

                                                            intézményvezető

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusi pályázat

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 22-01-2018

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola,
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zsuzsánna nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
 •         Személyesen: Tóth Zsuzsánna, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével, az Esélyegyenlőségi Referenssel, és az óvoda munkaközösség-vezetőivel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Minden óvodában és a bölcsődében – 2018. január 22.
 •         Önkormányzat hirdetőtábláján – 2018. január 22.
 •         Intézmény honlapján – 2018. január 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Óvodára hangoló

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 16-01-2018

 

Balmazújvárosi Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény óvodái az alábbi időpontokban várják szeretettel a leendő óvodásokat és szüleiket egy kis ismerkedésre, betekintésre.

Az óvodákban lehetőség nyílik arra, hogy még az óvodába lépés előtt megismerkedhessenek mind a szülők mind a gyermekek az adott óvodai környezettel, dolgozókkal, játék eszközökkel, csoportszobákkal.

Mesevár óvoda: 2018. január 24. (Szerda) 1630

Napsugár óvoda: 2018. január 25.(Csütörtök) 1700

Nyitnikék óvoda: 2018. január 26. (Péntek) 1700

Százszorszép óvoda: 2018. január 29. (Hétfő) 1700

Csicsergő óvoda: 2018. január 30. (Kedd) 1700

 

 

Közzétételi lista

0

Posted by Lilla | Posted in Aktuális információk | Posted on 20-11-2017

Közzétételi lista

2017.10.01

 • Óvodapedagógusok száma: 43 fő az intézményvezetőjével

Gyógypedagógus: 0,5 fő

Óvodapszichológus: 0,5 fő

Fejlesztő pedagógus: 1 fő

 • Óvodapedagógusok iskolai végzettsége

43 fő óvodapedagógusi főiskolai végzettségű

szakképzettsége: 9 fő ezen belül szakvizsgázott pedagógus

Szakvizsgázott pedagógusok végzettség alapján:

 • Intézményvezető: 1 fő
  • gyermek-, család-, ifjúságvédelmi szakvizsga,
  • közoktatás vezetői szakvizsga
 • Intézményvezető helyettes: 2 fő
  • fejlesztőpedagógus szakvizsga
  • óvodavezetői szakvizsga
 • Óvodapedagógusok: 5 fő
 • 1 fő óvodavezetői szakvizsga
 • 1 fő játék- és szabadidő pedagógia, zeneóvoda vezetői szakvizsga
 • 2 fő drámapedagógusi szakvizsga
 • 1 fő  közoktatás vezetői szakvizsga
 • Fejlesztő pedagógus: 1 fő
 • fejlesztő pedagógus szakvizsga
 • Dajkák száma: 21 fő

Dajkák szakképzettsége: dajka szakképzettség

 • Pedagógiai asszisztens: 7 fő

Pedagógiai asszisztens iskolai végzettség: 6 fő érettségi,

1 fő gyógypedagógiai asszisztens

 • Óvodai nevelési év rendje: minden év szeptember 01-e és következő év augusztus 31-e között
 • Nevelési értekezletek időpontja (előre láthatólag)
 1. augusztus 31.
 2. június 15
 3. november 02.

11.) Egyéb nevelésmentes nap

2017.01.31-ig       Kistérségi Vers és Mesemondó nap – Csicsergő óvodában nevelésmentes nap

 1. április 30-ig Zöldmanó Hétpróba – Nyitnikék óvoda/Zöldóvoda

12.) Ünnepek, rendezvények:

hagyományos ünnepeink: Mikulás várása, karácsonyra készülődés, farsangi hét, húsvéti készülődés

intézmény életével kapcsolatos ünnepek: Anyák napja, Évzáró – ballagás, Gyermeknap,     gyermek születés és névnapjának ünneplése

Rendezvényeink 2017/2018-as nevelési évben

rendezvény óvoda hónap
Kismama Klub minden hónapban 1 alkalommal Napsugár, Százszorszép óvoda
Népmese Napja Mesevár óvoda szeptember
Ovis Sportnap minden óvoda október
Családi Nap Csicsergő, Százszorszép október
Alkotó délután a szülőkkel Csicsergő december
Egészségnap minden óvodában április
Földnapja rajzpályázat Napsugár április
Leendő első tanítónénk fogadása minden óvodában április
Gyermeknapi rendezvények, kirándulások minden óvodában május – június

 

 • Nyitva tartás rendje óvodánként

(minden óvoda nyitva tartása nevelési évben hétfőtől – péntekig napi 10 óra

Mesevár óvoda: H – P:  6,30 – 16,30

Százszorszép, Napsugár, Nyitnikék, Csicsergő óvodák: H – P : 6,45 – 16,45

 • Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma 2017. október 01-i statisztika alapján: 21 óvodai csoport, összgyermek létszám: 501 fő
Csicsergő (4 csoport) 100  fő
Vegyes csoport (Pillangó csoport) 24 fő
Vegyes csoport (Maci csoport) 25 fő
Vegyes csoport (Margaréta csoport) 25 fő
Vegyes csoport (Nyuszi csoport) 26 fő

Napsugár óvoda (5 csoport)

113 fő

Vegyes csoport (Csiga csoport)

24 fő

Vegyes csoport (Micimackó csoport)

23 fő

Vegyes csoport (Katica csoport)

20 fő

Vegyes csoport (Süni csoport)

24 fő

Vegyes csoport (Méhecske csoport)

                        22 fő

Mesevár óvoda  (3 csoport)

72 fő

Vegyes csoport (Delfin csoport)

24 fő

Vegyes csoport (Fecske csoport)

23 fő

Vegyes csoport (Pingvin csoport)

25 fő

Százszorszép óvoda (5 csoport)

124 fő

Vegyes csoport (Hóvirág csoport)

25 fő

Vegyes csoport (Margaréta csoport)

25 fő

Vegyes csoport (Pitypang csoport)

23 fő

Vegyes csoport (Napraforgó csoport)

26 fő

Vegyes csoport (Levendula csoport)

25 fő

Nyitnikék óvoda (4 csoport)

92 fő

Vegyes csoport (Gyöngyvirág csoport)

24 fő

Vegyes csoport (Margaréta csoport)

24 fő

Vegyes csoport (Tulipán csoport)

23 fő

Vegyes csoport (Hóvirág csoport)

21 fő

 

 • Beiratkozásra meghatározott idő:

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor, melyet a fenntartó egyeztetésével tesszük közzé.

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján.

 • Térítési díjfizetés:

Az étkezési térítési díj befizetésének pontos időpontja mindig olvasható az adott

               feladat-ellátási helyek bejárati ajtaján, melyet óvodában a térítési díjbeszedőnek,

               bölcsődében a szakmai vezetőnek kell befizetnie.