Óvodapedagógusi pályázat

  • Post category:Archivum

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény                         a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű egy év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 34-36. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Köznevelési Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek:       Főiskola,       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyvány fénymásolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zsuzsánna nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:       Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével…

TovábbÓvodapedagógusi pályázat

Nyári ügyeleti rend

  • Post category:Archivum

NYÁRI ÜGYELETI REND   Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény nyári ügyeleti rendje, mely a hivatalos ügyek intézésének időpontja a következő:   június 27-én                8 – 12-ig július 11-én                 8 – 12- ig július 25-én                 8 – 12-ig augusztus 08-án          8 – 12 –ig augusztus 22-én          8 – 12- ig   Ügyintézés helye: az intézmény székhelye a Százszorszép óvoda (Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.)     Balmazújváros, 2018. június Tóth Zsuzsánna intézményvezető sk.

TovábbNyári ügyeleti rend

Óvodába hívogató

  • Post category:Archivum

TISZTELT SZÜLŐK, LEENDŐ ÓVODÁSOK! Balmazújvárosi Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény óvodái az alábbi időpontokban várják szeretettel a leendő óvodásokat és szüleiket egy kis ismerkedésre, betekintésre. Az óvodákban lehetőség nyílik arra, hogy még az óvodába lépés előtt megismerkedhessenek mind a szülők mind a gyermekek az adott óvodai környezettel, dolgozókkal, játék eszközökkel, csoportszobákkal. MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VÁRUNK SZERETETTEL! Mesevár óvoda: 2018. április 25. (Szerda) 1000-1200-ig Balmazújváros, Bólyai János u 59 Napsugár óvoda: 2018. április 26.(Csütörtök) 1000-1200-ig Balmazújváros, Kossuth u.19. Nyitnikék óvoda: 2018. április 24. (Kedd) 1000-1200-ig Balmazújváros, Hortobágyi út 18 Százszorszép óvoda: 2018. április 23. (Hétfő) 1000-1200-ig Balmazújváros Vörösmarty 34-36 sz. Csicsergő óvoda: 2018. április 25. (Szerda) 800-1000-ig Balmazújváros, Bimbó köz 2.  

TovábbÓvodába hívogató

Hirdetmény az óvodai felvételről

  • Post category:Archivum

HIRDETMÉNY az óvodai felvételről   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet, a továbbiakban: R.12. § (1) bekezdése). Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.  A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi-, folyamatosan történik. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését (Nkt. 72. § (1) bekezdése). A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (R. 20. § (2) bekezdése). Az Nkt. az óvodai nevelést már a három évet betöltött gyerekekre nézve kötelezővé tette. (Az a gyermek, aki betölti augusztus 31. napjáig a harmadik életévét, a…

TovábbHirdetmény az óvodai felvételről