Eseményeink

Tájékoztatjuk a Szülőket arról, hogy a Városi Bölcsőde nyáron
2017 .o6.26-től 2o17 .o7.o7-ig zárva tart.
Szülői kérésre a gyermek felügyeletéről és étkezéséről igény
szerint gondoskodunk.
2oL7. április 21-e (péntek) gondozás-nevelésmentes nap a
bölcsődében.
Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy jelezzék a bölcsődei
ellátásra vonatkozó igényeiket a kisgyermeknevelőknél!
Balmazújváros, 2oI7. február 15.
Tisztelettel:
dr. Veres Margit sk.
polgármester

Mikulás ünnepség a bölcsiben