Kompetencia munkaközösség

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény                                                                     Készítette: dr. Bácsi Istvánné

 

Team a kompetencia alapú programcsomag intézményi szintű megismeréséért, bevezetéséért, alkalmazásáért, fenntartásáért

2014/2015. nevelési-oktatási év

 

Célunk:

Szakmai team működtetése a kompetencia alapú óvodai nevelés intézményi szinten történő fenntartására, segítésére a Csicsergő óvoda négy, Napsugár óvoda négy (Méhecske, Micimackó, Katica, Süni), a Nyitnikék óvoda két (Margaréta, Tulipán) csoportjában, a Mesevár óvoda egy csoportjában (Pingvin), illetve az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményének valamennyi érdeklődő óvodapedagógusa számára.

A szakmai segítségnyújtás elindítói a Napsugár óvoda bevezető óvodapedagógusai (és szakmai vezetőjük), akik az elmúlt öt (gyakorlatban nyolc) nevelési évben a TÁMOP 3.1.4/08/2-2009.0018 pályázat nyerteseiként témahetet, projektet, innovációt és jó gyakorlatot valósítottak meg csoportjaikban – az utóbbi öt évben az egész óvodában – a kompetencia alapú óvodai nevelés-oktatás terén.

Változás teamünkben az előző évekhez képest:

a., a régi team tagok egy munkacsoportban dolgoznak: játék, irodalom és mozgás anyagokat gyűjtenek, ezzel egészítve ki a komp. pr. csom-ot

b., az újabb tagok bemutatót tartanak, melyek egyben vezetői látogatások is

c., a legújabb (tavaly, vagy az idén bekapcsolódók) kompetenciás bemutatókon hospitálnak

Az „a.”team tagjai nem járnak hospitálni. A „b.” és „c.” team tagoknak ajánlott kompetenciás bemutetókon részt venni, valamint hospitálási naplót vezetni és reflexiót írni – segítve ezzel is saját és egymás portfóliójának elkészítését

A komp. team tagságot nem egy óvónő, hanem egy csoport vállal.

A team tagjainak elsődleges tervezési alapja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és az Egy. Óv. és Bölcs. Int. HPP-ja. Ezt egészíti ki szükség szerint a Komp. alapú pr. cs. a gyermekek képességi szintjére építve.

A team tagjai:

Szakmai vezető:          dr. Bácsi Istvánné

Régi tagok:                 Újabb tagok, akik bemutatót              Legúj. tagok, akik hospit. mennek:

tartanak vezetői látogatással:

Fésűsné Kovács Lilla             Koroknai Éva                         Gémné Kis Katalin

Gálné Mészáros Ágnes           Molnár Imréné                       Juhász Attiláné

Molnár Imréné                       Molnárné Kis Anikó               Szarvas Edina

Postáné Ónosi Mária             Németi Csabáné

Remenyikné Molnár               Novákné Dezső Mária

Marianna                               Oroszné Haász-Brandt Erika

Tarné Szabados Éva              Posta Erzsébet

dr. Bácsi istvánné                   Szabóné Tóth Zita

Tar Józsefné

Varga Andrásné

Belső hospitálások során a szakmai tapasztalatok megbeszélései alkalmával elméleti és gyakorlati (pl. témahetek) valamint módszertani (pl. kooperációs technika, differenciálás, mikro csoportos foglalkoztatás, párhuzamos tevékenységek) segítséget nyújtunk egymásnak úgy, hogy az irányított és a fejlesztő játékok ne vegyék el a szabad játéktól az időt, teret, lehetőséget.

 

Munkatervünk

2014. október eleje:

Alakuló gyűlés. Napirendi pontok:

–          Szakmai vezető megválasztása.

–          Tagok nevesítése, helye, jelentkezések véglegesítése.

–          Éves munkatervünk, belső hospitálási rend megbeszélése: a bemutató keddi napokon, 8 órától 10.30-ig tart, a tapasztalatok megbeszélése ezt követően lesz.

–          Dokumentációs rendszer: A team tagok csoportnaplójának első lapjára a projektpecsét alá/mellé kerüljön felírásra a következő megjegyzés: Csoportunkban a TÁMOP 3.1.4/08/2-2009.0018 projekt keretein belül a komplex kompetencia alapú óvodai programcsomag megvalósítása történik, melynek beépített témaheteit zöld, jó gyakorlatának elemeit rózsaszínű/kék szövegkiemelővel jelöljük.

–          Bemutatást tartó óvodapedagógusok személye, csoportjaik neve, időpontok, témák megbeszélése.

 

Fenntarthatósági kötelezettségek, melyek folyamatosan valósulnak meg a TÁMOP 3.1.4/08/2-2009.0018 pályázatban részt vevő óvodák valamennyi csoportjában:

Csicsergő óvodában:

–          Innováció:                  Óvoda-család újszerű kapcsolata

–          Projekt:                      Ősz

–          Témahét:                    Tűz-család-szeretet

–          Jó gyakorlat:              1. Segítőtárs program

2. Kompetencia alapú óvodai nevelés a komplexitás jegyében – projekt gyűjtemény

Napsugár óvodában:

–          Innováció:                  Néphagyomány

–          Projekt:                      Környezetvédelem

–          Témahét:                    Egészség hét

–          Jó gyakorlat:              A kísérletezés és a társasjátékozás személyiségfejlesztő hatásai

 

Nyitnikék óvodában:

–          Innováció:                  Tél a Kadarcsban

–          Projekt:                      Kikelet

–          Témahét:                    Madarak és fák napja

–          Jó gyakorlat:              A székesfehérvári Napsugár óvoda jó gyakorlata „Gyere velem!” – drámapedagógia az óvodában

***********************************************************************************************************

Team a kompetencia alapú programcsomag intézményi szintű megismeréséért, bevezetéséért, alkalmazásáért, fenntartásáért

2013/2014. nevelési-oktatási év

Célunk:

Szakmai team működtetése a kompetencia alapú óvodai nevelés intézményi szinten történő fenntartására, segítésére a Csicsergő óvoda négy, Napsugár óvoda négy, és a Nyitnikék óvoda három csoportjában, illetve az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményének valamennyi érdeklődő óvodapedagógusa számára.

A szakmai segítségnyújtás elindítói a Napsugár óvoda bevezető óvodapedagógusai és szakmai vezetőjük, akik az elmúlt négy (gyakorlatban hét) nevelési évben a TÁMOP 3.1.4/08/2-2009.0018 pályázat nyerteseiként témahetet, projektet, innovációt és jó gyakorlatot valósítottak meg csoportjaikban- -az utóbbi három évben az egész óvodában – a kompetencia alapú óvodai nevelés-oktatás terén.

Változás teamünkben az előző évekhez képest, hogy az eddig Balmazújvároson kistérségi társulásban működő Nyitnikék óvoda 2013. január 01-től az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény tagóvodája lett. A Nyitnikék óvodában is sikeresen pályáztak a TÁMOP 3.1.4/08/2-2009.0018 projektre, amit azóta fenntartanak két csoportban, és kompetencia teamet is működtettek. A megvalósító óvodapedagógusok közül Gálné Mészáros Ágnes és Tarné Szabados Éva valamint ebben a nevelési évben Szarvas Edina kolléganőjük is csatlakozott teamünkhöz.

A team tagjai:

 

Szakmai vezető:         dr. Bácsi Istvánné

Csicsergő óvodából:  Fésűsné Kovács Lilla                         Maci csoport

Füsti Molnár Józsefné                       Nyuszi csoport

Gémné Kis Katalin                            Pillangó csoport

Mesevár óvodából:    Molnár Imréné                                   Pingvin csoport

Napsugár óvodából:  dr. Bácsi Istvánné                              Süni csoport

Postáné Ónosi Mária                         Micimackó csoport

Remenyikné Molnár Marianna          Méhecske csoport

Tar Józsefné                                      Katica csoport

Nyitnikék óvoda:        Gálné Mészáros Ágnes                      Margaréta csoport

Szarvas Edina                                    Gyöngyvirág csoport

Tarné Szabados Éva                          Tulipán csoport

Belső hospitálások során a szakmai tapasztalatok megbeszélései alkalmával elméleti és gyakorlati (pl. témahetek) valamint módszertani (pl. kooperációs technika, differenciálás, csoportbontás) segítséget nyújtunk egymásnak.

Munkatervünk

2013. október eleje:

Alakuló gyűlés. Napirendi pontok:

–          Szakmai vezető megválasztása.

–          Tagok nevesítése, jelentkezések véglegesítése.

–          Éves munkatervünk, belső hospitálási rend megbeszélése: a bemutató keddi napokon, 8 órától 10.30-ig tart, a tapasztalatok megbeszélése ezt követően lesz.

–          Dokumentációs rendszer: A team tagok csoportnaplójának első lapjára a projektpecsét alá/mellé kerüljön felírásra a következő megjegyzés: „Csoportunkban a TÁMOP 3.1.4/08/2-2009.0018 projekt keretein belül a komplex kompetencia alapú óvodai programcsomag megvalósítása történik, melynek beépített témaheteit zöld, jó gyakorlatának elemeit rózsaszínű/kék szövegkiemelővel jelöljük.

–          Bemutatást tartó óvodapedagógusok személye, időpontok, témák megbeszélése

Fenntarthatósági kötelezettségek, melyek folyamatosan valósulnak meg a teamben jelen lévő óvodák valamennyi csoportjában:

Csicsergő óvodában:

–          Projekt:                      Ősz

–          Témahét:                    Tűz-család-szeretet

–          Jó gyakorlat:              1. Segítőtárs program

2. Kompetencia alapú óvodai nevelés a komplexitás jegyében – projekt gyűjtemény

Napsugár óvodában:

–          Innováció:                  Néphagyomány

–          Projekt:                      Környezetvédelem

–          Témahét:                    Egészség hét

–          Jó gyakorlat:              A kísérletezés és a társasjátékozás személyiségfejlesztő hatásai

Nyitnikék óvodában:

–          Innováció:                  Tél a Kadarcsban

–          Projekt:                      Kikelet

–          Témahét:                    Madarak és fák napja

–          Jó gyakorlat:              A Napsugár óvoda jó gyakorlata „Gyere velem!” – drámapeda-

gógia az óvodában (Székesfehérvár)

A bemutatók pontos témái dokumentálva lesznek a feljegyzésekben és a féléves beszámolóban, az alábbiakban leírtak tervezetek:

2013. november 14:

Csicsergő óvoda. Fésűsné Kovács Lilla bemutatója a Maci csoportban.

Téma: Aszalás.

2013. november 26:

Napsugár óvoda. dr. Bácsi Istvánné bemutatója a Süni csoportban.

Téma: A tűz, mint jó barát, Állatok készülődése a télre, András napi hagyományőrzés (int. innov.)

2013. december 03:

Nyitnikék óvoda. Gálné Mészáros Ágnes bemutatója a Margaréta csoportban.

Téma: Mikulásvárás.

2014. január 14:

Csicsergő óvoda: Gémné Kis Katalin bemutatója a Pillangó csoportban.

Téma: Víz

2014. március 04:

Napsugár óvoda. Postáné Ónosi Mária bemutatója a Micimackó csoportban.

Téma: A tó élővilága.

2014. március 11:

Nyitnikék óvoda: Szarvas Edina bemutatója Gyöngyvirág csoportban.

Téma: Nemzeti ünnepünk, március 15.

2014. március 18:

Napsugár óvoda. Remenyikné Molnár Marianna bemutatója a Méhecske csoportban.

Téma: Tavaszi zsongás.

2014. március 25:

Nyitnikék óvoda. Tarné Szabados Éva bemutatója a Tulipán csoportban.

Téma: Víz, Zöldágjárás, Kikelet projekt.

Beszámoló a Kompetencia munkacsoport féléves tervének megvalósulásáról – 2013 január

Munkacsoportunk a TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntarthatóságának segítésére alakult meg, hogy belső hospitálásokkal segítse a horizontális tanulást.

A munkacsoport a munkaterv szerint működik megalakulása óta.

A bemutatókon látott megvalósításokba mindenki beépítette a saját tudását, tapasztalatait, személyiségét, és mindezeket a HOP-ban foglaltakra építettük, mivel a HOP-unk is tartalmaz kompetencia elemeket. Nem voltunk és vagyunk arra kötelezve, hogy a kompetencia alapú óvodai programcsomagot egy az egyben szóról szóra megvalósítsuk, hanem abból mindenki azt tervezi be, amivel a HOP-nak megfelelően azonosulni tud, hasznosnak ítéli és azt a külső – belső környezeti feltételei lehetővé teszik.

Az első félévre az alakuló megbeszélésen kívül két óvodapedagógus bemutatóját terveztük. Mindkettőjüké megvalósult (lásd a feljegyzésen és a hozzá kapcsolódó jelenléti íven dokumentálva).

A tűz témakörből Haranginé Ludmann Éva a „Növények és a tűz” – „A tűz az ember barátja” nevű témahetet mutatta be, kiegészítve azt a megújuló energiaforrásokkal. Molnárné Kiss Anikó pedig az András napi néphagyomány feldolgozását valósította meg egy délelőtt keretében igen tartalmasan és színesen.

A Napsugár óvodában folyamatosan tart az

innováció: a „Néphagyományápolás”, a

jó gyakorlat:  a „Kísérletezés és társasjáték személyiségfejlesztő hatásai”.

A Csicsergő óvodában megvalósult az „Ősz” projekt és a „Tűz-család-szeretet” nevű témahét, és folyamatosan tart a

jó gyakorlatok megvalósítása:    a 1. „Segítőtárs program” és a

2. „Kompetencia alapú óvodai nevelés a kompetencia jegyében”  elnevezésű projekt-gyűjtemény.

Az eddigi megbeszélések alkalmával megfogalmaztuk, hogy munkatervünk segítő szándéka célt ért, mindannyian sok tapasztalatot és hasznos ötleteket kaptunk egymás munkáját látva.

******

Team a kompetencia alapú óvodai programcsomag intézményi szintű megismeréséért,

bevezetéséért, alkalmazásáért, fenntartásáért

Módosítás a 2012/2013-mas nevelési év II. félévére

Célunk:

Szakmai team létrehozása a kompetencia alapú óvodai nevelés intézményi szinten történő bevezetésének segítésére, fenntartására, elsősorban a Csicsergő és a Napsugár óvodákban, de az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézménye további érdeklődő óvodáinak óvodapedagógusainak számára is.

A szakmai segítségnyújtás elindítói a Napsugár óvoda azon óvodapedagógusai és társaik, akik az elmúlt három (illetve hat) nevelési évben a TÁMOP 3.1.4/08/2-2009.0018 pályázat nyerteseiként témahetet, projekteket, innovációt és jó gyakorlatot valósítottak meg csoportjaikban a kompetencia alapú óvodai nevelés jegyében.

A 2012/2013. nevelési évben a Napsugár óvoda négy, a Csicsergő óvoda két, a Mesevár óvoda egy csoportjában valósul meg a kompetencia alapú nevelés.

Munkatervünk módosítására azért került sor, mert az eddig Balmazújvároson kistérségi társulásban működő Nyitnikék Óvoda 2013. január 1-től az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény tagóvodája lett. A Nyitnikék Óvodában is sikeresen pályáztak a TÁMOP 3.1.4/08/2-2009.0018 projektre és fenntartják azt két csoportban (kompetencia teamet is működtettek). A megvalósító óvónők közül Gálné Mészáros Ágnes, Tarné Juhász Julianna és Tarné Szabados Éva kolléganők csatlakoznak teamünk munkatársaihoz, az ők bemutatójára majd a 2013/2014. nevelési évben kerül sor. A Nyitnikék óvoda valamennyi óvodapedagógusa jelezte részvételi szándékát az Egyesített Óvoda és Bölcsőde betervezett (kompetencia team-es) hospitálásaira.

A team tagjai:

Szakmai vezető:         dr. Bácsi Istánné – Napsugár óvoda – Süni csoport

Napsugár óvodából:
Varga Andrásné – Süni csoport

Tar Józsefné – Micimackó csoport

Molnárné Kis Anikó – Méhecske csoport

Csicsergő óvodából:
Koroknai Éva – Maci csoport

Haranginé Ludmann Éva – Margaréta csoport

Mesevár óvodából:
Molnár Imréné – Pingvin csoport

Nyitnikék óvodából:   Gálné Mészáros Ágnes (Margaréta csoport), Tarné Juhász Julianna és Tarné Szabados Éva (Tulipán csoport)

Tapasztalatcseréink során belső hospitálások és azok megbeszélései alkalmával szakmai gyakorlati (pl. témahetek) és módszertani (pl. kooperációs technika, differenciálás) segítséget nyújtunk egymásnak.

Munkatervünk

2012. október:

Alakuló team gyűlés. Napirendi témák:

– Belső hospitálási rend megbeszélése: a hospitálás keddi napokon 8-tól 10.30-ig tart, a tapasztalatok megbeszélése ezt követően lesz az óvodapedagógus számára.

– Dokumentációs rendszer: a Napsugár óvoda négy, a Csicsergő óvoda két csoportja csoportnaplójának első lapjára a projektpecsét mellé kerüljön felírásra a következő: „Csoportunkban a TÁMOP 3.1.4/08/2-2009.0018 projekt keretében a komplex kompetencia alapú óvodai programcsomag megvalósítása történik, melynek beépített témaheteit zöld, a jó gyakorlat elemeit rózsaszín sorkihúzóval jelöljük.”

– Hospitálók, időpontok, témák megbeszélése.

2012. november:

13-án: hospitálás Haranginé Ludmann Éva óvodapedagógusnál a Csicsergő óvoda Margaréta csoportjában tűz témakörben, majd a hospitálás tapasztalatainak megbeszélése.

2012. november:

27-én: hospitálás Molnárné Kis Anikó óvodapedagógusnál a Napsugár óvoda Méhecske csoportjában tűz témakörben, majd a hospitálás tapasztalatainak megbeszélése.

2013. január:

22-én: hospitálás Tar Józsefné óvodapedagógusnál a Napsugár óvoda Micimackó csoportjában víz témakörben, majd a hospitálás tapasztalatainak megbeszélése.

2013. február:

19-én: hospitálás Molnár Imréné óvodapedagógusnál a Mesevár óvoda Pingvin csoportjában víz témakörben, majd a hospitálás tapasztalatainak megbeszélése.

2013. március:

19-én: hospitálás Koroknai Éva óvodapedagógusnál a Csicsergő óvoda Maci csoportjában víz témakörben, majd a hospitálás tapasztalatainak megbeszélése.

2013. április:

9-én: hospitálás Varga Andrásné óvodapedagógusnál a Napsugár óvoda Süni csoportjában – Föld témakörben, majd a hospitálás tapasztalatainak megbeszélése.

2013. május:

Éves tapasztalatok megbeszélése, összegzés, a következő nevelési évre szóló tervek megbeszélése.

Fenntarthatósági kötelezettségek, melyek folyamatosan valósulnak meg az óvodák minden csoportjában:

Napsugár óvodában:

–          Innováció:    Néphagyomány

–          Projekt:        Környezetvédelem

–          Témahét:      Egészség hét

–          Jó gyakorlat: Kísérletezés és társasjáték személyiségfejlesztő hatásai

Csicsergő óvodában:

–          Innováció:     Óvoda-család újszerű kapcsolata

–          Projekt:         Ősz

–          Témahét:       Tűz-család-szeretet

–          Jó gyakorlat: 1. Segítőtárs program

2. Kompetencia alapú óvodai nevelés a komplexitás jegyében – projekt gyűjtemény

Nyitnikék óvodában:

–     Innováció: „Tél a Kadarcsban”

–     Projekt: „Kikelet”

–     Témahét: Madarak és fák napja

–     Jó gyakorlat: A Napsugár Óvoda (Székesfehérvár) jó gyakorlata „Gyere velem!” – drámapedagógia az óvodában

Készítette: dr. Bácsi Istvánné 2013. január 02.

******

Team a kompetencia alapú óvodai programcsomag intézményi szintű megismeréséért,

bevezetéséért, alkalmazásáért, fenntartásáért


Célunk:

Szakmai team létrehozása a kompetencia alapú óvodai nevelés intézményi szinten történő bevezetésének segítésére, fenntartására, elsősorban a Csicsergő és a Napsugár óvodákban, de az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézménye további érdeklődő óvodáinak óvodapedagógusainak számára is.
A szakmai segítségnyújtás elindítói a Napsugár óvoda azon óvodapedagógusai és társaik, akik az elmúlt három (illetve hat) nevelési évben a TÁMOP 3.1.4/08/2-2009.0018 pályázat nyerteseiként témahetet, projekteket, innovációt és jó gyakorlatot valósítottak meg csoportjaikban a kompetencia alapú óvodai nevelés jegyében.
A 2012/2013. nevelési évben a Napsugár óvoda négy, a Csicsergő óvoda két, a Mesevár óvoda egy csoportjában valósul meg a kompetencia alapú nevelés.

A team tagjai:

Szakmai vezető:         dr. Bácsi Istánné – Napsugár óvoda – Süni csoport

Napsugár óvodából:
Varga Andrásné – Süni csoport

Tar Józsefné – Micimackó csoport

Molnárné Kis Anikó – Méhecske csoport

Csicsergő óvodából:
Koroknai Éva – Maci csoport

Haranginé Ludmann Éva – Margaréta csoport

Mesevár óvodából:
Molnár Imréné – Pingvin csoport

Tapasztalatcseréink során belső hospitálások és azok megbeszélései alkalmával szakmai gyakorlati (pl. témahetek) és módszertani (pl. kooperációs technika, differenciálás) segítséget nyújtanak egymásnak.

Munkatervünk

2012. október:

Alakuló team gyűlés. Napirendi témák:

– Belső hospitálási rend megbeszélése: a hospitálás keddi napokon 8-tól 10.30-ig tart, a tapasztalatok megbeszélése ezt követően lesz az óvodapedagógus számára.

– Dokumentációs rendszer: a Napsugár óvoda négy, a Csicsergő óvoda két csoportja csoportnaplójának első lapjára a projektpecsét mellé kerüljön felírásra a következő: „Csoportunkban a TÁMOP 3.1.4/08/2-2009.0018 projekt keretében a komplex kompetencia alapú óvodai programcsomag megvalósítása történik, melynek beépített témaheteit zöld, a jó gyakorlat elemeit rózsaszín sorkihúzóval jelöljük.” 

– Hospitálók, időpontok, témák megbeszélése:

2012. november:

13-án: hospitálás Haranginé Ludmann Éva óvodapedagógusnál a Csicsergő óvoda Margaréta csoportjában tűz témakörben, majd a hospitálás tapasztalatainak megbeszélése.

2012. november:

27-én: hospitálás Molnárné Kis Anikó óvodapedagógusnál a Napsugár óvoda Méhecske csoportjában tűz témakörben, majd a hospitálás tapasztalatainak megbeszélése.

2013. január:

22-én: hospitálás Tar Józsefné óvodapedagógusnál a Napsugár óvoda Micimackó csoportjában víz témakörben, majd a hospitálás tapasztalatainak megbeszélése.

2013. február:

19-én: hospitálás Molnár Imréné óvodapedagógusnál a Mesevár óvoda Pingvin csoportjában víz témakörben, majd a hospitálás tapasztalatainak megbeszélése.

2013. március:

19-én: hospitálás Koroknai Éva óvodapedagógusnál a Csicsergő óvoda Maci csoportjában víz témakörben, majd a hospitálás tapasztalatainak megbeszélése.

2013. április:

9-én: hospitálás Varga Andrásné óvodapedagógusnál a Napsugár óvoda Süni csoportjában – Föld témakörben, majd a hospitálás tapasztalatainak megbeszélése.

2013. május:

Éves tapasztalatok megbeszélése, összegzés, a következő nevelési évre szóló tervek megbeszélése.

– Fenntarthatósági kötelezettségek az óvodák minden csoportjában:

–          Napsugár óvodában:

–          Innováció:    Néphagyomány

–          Projekt:        Környezetvédelem

–          Témahét:      Egészség hét

–          Jó gyakorlat: Kísérletezés és társasjáték személyiségfejlesztő hatásai

–          Csicsergő óvodában:

–          Innováció:     Óvoda-család újszerű kapcsolata

–          Projekt:         Ősz

–          Témahét:       Tűz-család-szeretet

–          Jó gyakorlat: 1. Segítőtárs program

2. Kompetencia alapú óvodai nevelés a komplexitás jegyében – projekt gyűjtemény