ARCHÍVUM

BEÍRATÁS 2012

Közzétéve: 2012. február 19

Beíratás helye: Egyesített Óvoda és Bölcsőde       

Intézmény Székhelyén,

Balmazújváros Kossuth u. 19.      

Beíratás ideje: 2012. március 12-14-ig

március  12. /hétfő/ 8 -16 óráig

március  13. /kedd/  8 – 17 óráig

március  14. /szerda/ 8-16 óráig

 

Bármelyik tagóvodába/Szigetkert, -Ságvári, -Mesevár,- Csicsergő, -Napsugár óvoda/ szeretné gyermekét beíratni, ezt a Kossuth u. 19. szám alatti óvodában teheti meg.

Kérjük, hozza magával gyermeke:

–       TAJ kártyáját,

–      Születési anyakönyvi kivonatát,

–       Lakcím kártyáját.

 

Tisztelt Szülők!

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény az óvodai beíratás előtt nyílt napokat tart, amikor betekinthetnek az érdeklődők
az óvoda életébe.

Ságvári óvoda: 2012. március 5-én, 10-12 óráig

Csicsergő óvoda: 2012.március 6-án, 10-12 óráig

Szigetkert óvoda: 2012. március 7-én, 10-12 óráig

Napsugár óvoda: 2012. március 8-án, 10-12 óráig

Mesevár óvoda: 2012. március 9-én, 10-12 óráig.

 

 

Szeretettel várunk minden szülőt és leendő óvodás gyermeket.

—————————————————————————————————————————————–


ÁLLÁSHELY

KÖZZÉTÉVE: 2011. december 27

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
Bölcsődei intézmény egység
kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. utca 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
20 hetestől 3 éves gyermekek gondozása, nevelése. Harmónikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkor, és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Középiskola/gimnázium, középfokú képesítés Csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) illetve emelt szintű Bölcsődei szakgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) Csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ),
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónaptól nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Emelt szintű szakképesítés, Bölcsődei szakgondozó (OKJ), Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) Csecsemő és kisgyermeknevelő-gondoz (OKJ) Kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 423/2011 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth u 19. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Aki megfelel a pályázati kiírásnak azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetővel, Esélyegyenlőségi Referenssel és a Bölcsőde szakmai vezetőjével
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Balmazújváros honlapja, az Önkormányzat hirdetőtáblája – 2011. december 27.
helyben szokásos módon az óvodák, bölcsőde hirdetőtábláján – 2011. december 27.
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény honlapja – 2011. december 27.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

————————————————————————————————-

PÁLYÁZAT DAJKA MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

KÖZZÉTÉVE: 2011. november 22

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

                      

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújváros, Kossuth u. 19

dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus segítője a gyermekek napközbeni nevelése során biztosítja a pedagógiai munkához a feltételeket. Közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

§         8 Általános,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szakmunkásképző intézet, dajka képző,

§         intézményünknél szerzett gyakorlati tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Iskolai végzettséges igazoló dokumentumok másolata, önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 378/2011 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.

§         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók behívása egy személyes elbeszélgetésre a Vezetőséggel és az Esélyegyenlőségi Referenssel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         balmazujvaros honlapján – 2011. november 19.

§         helyben szokásos módon az óvodák, bölcsőde hirdetőtábláján – 2011. november 19.

§         intézmény honlapján – 2011. november 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely betöltéséhez az egészségügyi kiskönyv megléte szükséges. A közalkalmazotti szerződés megkötésekor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. november 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

————————————————————————————————–

IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELET

KÖZZÉTÉVE: 2011. október 26

KEDVES SZÜLŐK!

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény BÖLCSŐDE tagintézményében várjuk az Időszakos Gyermekfelügyelet szolgáltatásunkat igénybe vevő Szülőket!

A szolgáltatás célja: segíteni azoknak a családoknak, édesanyáknak, akik váratlan helyzetbe kerülnek ügyintézés, vizsga, tanulás, vásárlás stb és e miatt gondot okozhat gyermekük felügyelete hosszabb – rövidebb időre.

Szolgáltatásunkat azok a szülők is igénybe vehetik, akik gyermekükkel együtt játszva szeretnék eltölteni délelőttjüket vagy délutánjukat. Jól felszerelt, fejlesztő eszközökkel (trambulin, csúszda, ugráló, labda, bújócska) berendezett csoportszoba várja a gyerekeket.

Amit a szolgáltatás igénybe vétele előtt tudni kell:

v    időszakos gyermekfelügyelet csak egészséges gyerekek vehetik igénye

v    térítési díja 304 Ft/óra

v    étkezést igény szerint biztosítunk

v    előzetes bejelentkezés szükséges 52/370-131-es telefonon vagy személyesen Koroknai Jánosné szakmai vezetőnél.

————————————————————————————————-

DAJKA ÁLLÁSHELY

KÖZZÉTÉVE: 2011. április 29.

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus segítője a gyermekek napközbeni nevelése során, biztosítja a
pedagógiai munkához a feltételeket. Közreműködik a gyermekek egész napi
gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

■       8 Általános,

■       intézményünknél szerzett gyakorlati tapasztalat – 1 év alatti szakmai
tapasztalat,

■       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

■   Középiskola/gimnázium, dajkaképző,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

■    Iskolai végzettséges igazoló dokumentumok másolata, önéletrajz, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. június 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további ínformációt Vezendi Andrásné nyújt, a
52/370-316, 06-70/411-29-68 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

■       Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth
utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 126/2011 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.

■       Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros,
Kossuth utca 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók behívása egy személyes elbeszélgetésre a
Vezetőséggel és az Esélyegyenlőségi Referenssel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

■       Balmazujvaros honlapján – 2011. május 2.

■       helyben szokásos módon az óvodák, bölcsőde hirdetőtábláján – 2011. május
2.

■       intézmény honlapján – 2011. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az   álláshely   betöltéséhez   az   egészségügyi   kiskönyv   megléte   szükséges.   A
közalkalmazotti szerződés megkötésekor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A    munkáltatóval    kapcsolatban    további    információt   a    www.balmazovi.hu honlapon szerezhet.

————————————————————————————————–

IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELET A BÖLCSŐDÉBEN

KÖZZÉTÉVE: 2011 JANUÁR 5

Időszakos gyermekfelügyeletet biztosítunk 2011. január 3-tól, a bölcsőde nyitvatartási idejében.

Célja: azoknak a családoknak, édesanyáknak a segítése, akik váratlan helyzetbe kerültek /ügyintézés, vizsga, tanulás,/ és e miatt gondot okozhat a gyermekük felügyelete rövidebb időre.

Tárgyi feltételek: erre a célra külön csoportszoba, a hozzá kapcsolódó fürdőszobával és átadó helyiséggel biztosított, újonnan épített esztétikus környezet várja a gyerekeket. A csoportszoba jól felszerelt fejlesztő eszközökkel és bútorokkal.

Amit a szolgáltatás igénybe vétele előtt tudni kell:

û       Az időszakos gyermekfelügyeletet csak egészséges gyerekek vehetik igénybe,

û       A szolgáltatás nem tartozik a bölcsőde alapellátásába, ezért térítési díja 320 .-Ft/óra.

û       Ahhoz, hogy a munka megszervezése gördülékenyen menjen szükséges, hogy a szülő igényét előzetesen bejelentse. / legkésőbb előző nap délig!!!!!!/

û       A férőhely korlátozott, ezért mindig a bejelentkezés sorrendjében regisztrálunk.

û       Csak bölcsődés korú, 20 hetestől – 3 éves korú gyermekek számára vehető igénybe.

Érdeklődni lehet:   Koroknai Jánosné bölcsődevezetőnél  személyesen vagy

52/370-131-es telefonszámon.

————————————————————————————————-

ÁLLÁS

KÖZZÉTÉVE: 2010 DECEMBER 23

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

 

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Ságvári utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Közoktatási Törvény szerint az intézményi óvodai nevelési feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

§          Főiskola, óvodapedagógus,

§              Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Intézményünknél szerzett gyakorlati tapasztalat. Német vagy angol nyelvvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, n

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06-52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 276/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. [MB1]

§         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. . [MB2]

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetővel, Esélyegyenlőségi Referenssel és munkaközösség-vezetővel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Balmazújváros honlapja – 2010. december 15.

§         Az intézmény honlapja – 2010. december 15.

§         Helyben szokásos módon az intézmény óvodáiban – 2010. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

————————————————————————————————-

ÁLLÁS

KÖZZÉTÉVE 2010. OKTÓBER 7

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
Bölcsődei intézmény egység

3 fő gondozónő/szakgondozónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

20 hetestől 3 éves gyermekek gondozása, nevelése. Harmónikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkori, és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium, Középfokú képesítés Csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) illetve emelt szintű képesítés Bölcsődei szakgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Ba) Csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó- nevelő (OKJ),

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónaptól nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Emelt szintű szakképesítés, Bölcsődei szakgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Ba) Csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó- nevelő (OKJ),

§         Intézményünknél szerzett gyakorlati tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/70/411-29-68, 52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 233/2010, valamint a munkakör megnevezését: gondozónő/szakgondozónő.

§         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetővel, Esélyegyenlőségi Referenssel és a Bölcsőde szakmai vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Balmazújváros honlapja, az Önkormányzat hirdetőtáblája – 2010. szeptember 27.

§         Helyben szokások módon óvodánkban, Bölcsődében – 2010. szeptember 27.

§         Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény honlapja – 2010. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állásbetöltésének legkorábbi időpontja feltüntetésre került (2010.11.02) ami a működési engedély kiadásának időpontja miatt tolódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a balmazovi.hu honlapon szerezhet.

————————————————————————————————-

ÉRTESÍTÉS  ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

KÖZZÉTÉVE 2010. ÁPRILIS 8

Tisztelt Szülők!
Az óvodai beíratás ideje: 2010. május 3-7-ig.

  • 2010. május 3-án 8 – 12 óráig

Mesevár óvoda
Ságvári óvoda
Szigetkert óvoda

  • 2010. május 4-én 8-12 óráig

Bimbó óvoda

  • 2010. május 5-én 8-12 óráig

Dózsa óvoda

  • 2010. május 6-án 8-12 óráig

Napsugár óvoda

  • 2010. május 7-én 8-18 óráig

Napsugár óvoda

Hozza magával gyermeke: születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, lakcímkártyáját.

————————————————————————————————

ÁLLÁS – FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

KÖZZÉTÉVE: 2010. FEBRUÁR 5

Fejlesztő-pedagógus

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. utca 18.